Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin
Ngày đăng: 20/11/2022 08:36 PM

  Chính sách bảo mật thông tin này (“Chính sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tiêu dùng tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website dungcuso1.vn (“Dụng Cụ Số 1”). Chính Sách này mô tả cách Dụng Cụ Số 1 thu thập, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng, chia sẻ, kiểm tra, cập nhật và bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng tham gia truy cập, giao dịch trên website Dụng Cụ Số 1 (“Thành viên“). Việc Thành viên truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên website Dụng Cụ Số 1 được hiểu là Thành viên đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

  1. Thông tin thu thập và mục đích thu thập

  Khi Thành viên thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại website Dụng Cụ Số 1, tùy từng thời điểm, Công ty sẽ thu thập các thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông tin Thành viên“), để Công ty có thể định danh và/hoặc xác minh thông tin thành viên nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

  Các thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Thông tin cá nhân: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Thành viên (thành viên);
  • Thông tin pháp nhân thực hiện khuyến mại: tên pháp nhân, địa chỉ đăng ký, email, mật khẩu đăng nhập, mã số thuế, tài khoản thanh toán… tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định;
  • Thông tin sản phẩm: tên, loại sản phẩm, mô tả sản phẩm, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của sản phẩm,…tùy thuộc theo yêu cầu phù hợp với luật định.

  2. Tiếp cận và chỉnh sửa thông tin Thành viên

  Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ Thông tin Thành viên của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Công ty thực hiện việc này.

  3. Phạm vi sử dụng thông tin

  Website Dụng Cụ Số 1 sử dụng Thông Tin Thành viên bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi mục đích sau đây:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Thành viên dựa trên nhu cầu và các thói quen của Thành viên khi truy cập vào website Dụng Cụ Số 1;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và website Dụng Cụ Số 1;
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Thành viên với Công ty, các website, website khác của Công ty hoặc ngược lại;
  • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Thành viên trên website Dụng Cụ Số 1.
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  • Công ty sẽ có quyền chia sẻ, tiết lộ, chuyển giao thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật có quy định hoặc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

  4. Lưu giữ và bảo mật thông tin

  Thông tin Thành viên sẽ được lưu trữ và bảo mật trên máy chủ của Dụng Cụ Số 1 cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. .

  5. Cam kết bảo mật Thông tin Thành viên

  Thông tin cá nhân của Thành viên trên website Dụng Cụ Số 1 được Dụng Cụ Số 1 cam kết bảo mật theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Công ty. Việc thu thập và sử dụng Thông tin Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Thành viên đó, trừ trường hợp quy định tại mục 3, mục 7 Chính sách này hoặc trường hợp khác mà pháp luật có quy định.

  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu Thông tin Thành viên, Công ty sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

  Bảo mật mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Công ty.

  Mọi Thông Tin Thành viên, cũng như các thông tin trao đổi giữa Thành viên và Công ty đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Công ty.

  Công ty có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Thành viên. Công ty cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm bảo sự an toàn cho Thông Tin Thành viên khi Thành viên truy cập, đăng ký mở tài khoản và/hoặc sử dụng các tính năng của website Dụng Cụ Số 1. Khi thu thập dữ liệu, Công ty thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Thành viên tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Thành viên này được bảo đảm an toàn bằng các hệ thống tường lửa (firewall), các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ liệu.

  Công ty không cho phép các bên thứ ba theo dõi hoặc thu thập Thông tin Thành viên trên website Dụng Cụ Số 1 cũng như trên các website của Công ty, trừ trường hợp được sự đồng ý của Thành viên.

  Công ty cam kết sẽ không mặc định buộc Thành viên phải sử dụng các dịch vụ đính kèm khi cài đặt và sử dụng website của mình.

  Thành viên có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên website Dụng Cụ Số 1 cho bên nào khác. Trường hợp Thành viên tiết lộ thông tin dẫn đến thiệt hại, Công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với tất cả những vấn đề phát sinh. Công ty không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Thành viên truy cập vào website Dụng Cụ Số 1 từ các website khác không phải là website chính thức của Công ty.

  Thành viên tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của website Dụng Cụ Số 1, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của website Dụng Cụ Số 1, cũng như các hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Trong trường hợp phát hiện Thành viên có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Công ty có toàn quyền chuyển Thông tin Thành viên cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

  6. Chia sẻ Thông Tin Thành viên

  • Công ty không cung cấp Thông Tin Thành viên cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc đã được Thành viên đồng ý theo các điều khoản trong Chính sách này.
  • Ngoài các trường hợp Công ty có quyền chia sẻ, cung cấp thông tin cho bên thứ ba được đề cập trong Chính sách này, Công ty sẽ có thông báo cụ thể cho Thành viên khi phải tiết lộ Thông Tin Thành viên cho một bên khác. Trong trường hợp này, Công ty cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Thành viên khi được sự đồng ý của Thành viên.
  • Công ty có thể chia sẻ Thông Tin Thành viên cho các mục đích sau:
   • Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Công ty có thể dùng Thông Tin Thành viên để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Thành viên (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Công ty tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Thành viên, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Thành viên cung cấp cho Dụng Cụ Số 1 sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
   • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các công ty khác cùng thuộc tập đoàn Dụng Cụ Số 1 và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc Thành viên với Công ty. Việc chia sẻ này giúp Công ty có thể cung cấp cho Thành viên các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Thành viên có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của Công ty được cấp quyền truy cập Thông Tin Thành viên, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
   • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Công ty: Công ty có thể chuyển Thông Tin Thành viên cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ Thành viên. Công ty cũng có thể trao đổi Thông Tin Thành viên với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
   • Trao đổi Thông Tin Thành viên với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Thành viên được Công ty sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Thành viên, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của Thành viên với công cụ Google Analytics…) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Thành viên có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi Thành viên của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo (trên Google hoặc Facebook…).

  7. Sử dụng Cookie

  Công ty cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Thành viên khi truy cập và sử dụng tính năng của website Dụng Cụ Số 1… nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Công ty hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Thành viên để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

  8. Liên hệ, giải quyết thắc mắc, khiếu nại

  Bất kỳ khi nào Thành viên cần hỗ trợ, hãy gọi đến số: 0908770279

  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Dụng Cụ Số 1 đến địa chỉ Công ty. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Công ty sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh. Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân của Thành viên là 15 ngày.

  0
  Zalo
  Hotline